English

Wdrożenie do produkcji innowacyjnego produktu
w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych

Cel Projektu:
Uruchomienie produkcji i wdrożenie na rynek krajowy oraz rynki europejskie nowego typu napoju bezalkoholowego o tradycyjnym smaku piwa w połączeniu z wartościami odżywczymi prozdrowotnej żywności funkcjonalnej.

Planowane efekty Projektu:
Wprowadzenie do oferty firmy nowego produktu wpisującego się w trendy rynkowe, zwiększenie konkurencyjności firmy na krajowym oraz europejskim rynku napojów funkcjonalnych opartych o piwo bezalkoholowe, wdrożenie wyników prac badawczych do działalności gospodarczej.

Całkowita wartość projektu:
13 889 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:
5 611 500,00 PLN

03-10-2021

  PROJEKT „POLSKIE MOSTY
  TECHNOLOGICZNE”
  KOREA POŁUDNIOWA

  DRINK ID Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

  Cel Projektu:
  Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Korei Południowej, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

  Planowane efekty Projektu:
  W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo: DRINK ID Sp. z o.o. na rynku docelowym.

  Całkowita wartość projektu:
  200 000,00 PLN

  Dofinansowanie projektu z UE:
  200 000,00 PLN

   

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  PROJEKT „POLSKIE MOSTY
  TECHNOLOGICZNE”

  KOREA POŁUDNIOWA

   

  DRINK ID_ofertowe_nr_1_Korea_certyfikacja

  DRINK ID_ofertowe_nr_2_Korea_opis_techniczny

  DRINK ID_ofertowe_nr_3_Korea_usl_prawne

  DRINK ID_ofertowe_nr_4_Korea_zastrz_znaku_towar

  DRINK ID_ofertowe_nr_5_Korea_misja_handlowa

   

   

  PROJEKT „POLSKIE MOSTY
  TECHNOLOGICZNE”
  SINGAPUR

   

  DRINK ID Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.

  Cel Projektu:
  Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Singapuru, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego.

  Planowane efekty Projektu:
  W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez przedsiębiorstwo: DRINK ID Sp. z o.o. na rynku docelowym.

  Całkowita wartość projektu:
  200 000,00 PLN

  Dofinansowanie projektu z UE:
  200 000,00 PLN

   

  ZAPYTANIA OFERTOWE

  PROJEKT „POLSKIE MOSTY
  TECHNOLOGICZNE”

  SINGAPUR

   

  DRINK ID_ofertowe_nr_1_Singapur_certyfikacja

  DRINK ID_ofertowe_nr_2_Singapur_opis_techniczny

  DRINK ID_ofertowe_nr_3_Singapur_usl_prawne

  DRINK ID_ofertowe_nr_4_Singapur_zastrz_znaku_towar

  DRINK ID_ofertowe_nr_5_Singapur_misja_handlowa

  15-11-2021

   Czy masz
   ukończone 18 lat?

   NIE